Recursos a l'aula

Ateneu. Materials i recursos per a la formació. La Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències.
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/dsso/modul_5/practica_3
Pràctica del curs de Ciències Socials a secundària que té per objectiu documentar alguns recursos per treballar amb l'alumnat d'ESO i Batxillerat la Primera Guerra Mundial i l'anomenat període d'entreguerres fins a l'inici de la Segona Guerra Mundial.
(Accés 21 de març de 2014)

WebQuest. Un llarg i trist hivern a Europa (1914-1918).  https://sites.google.com/site/hivernaeuropa19141918/
WebQuest de Ciències Socials adreçada als alumnes de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat, dissenyada per Jesús Moya León
(Accés 21 de març de 2014)

Edu3.cat. En guàrdia! I Guerra Mundial.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=25818
Programa radiofònic, amb Enric Calpena, que repassa els fets de la història de Catalunya més lligats a l'aventura i l'acció. En aquest capítol s'expliquen els diferents esdeveniments que van tenir lloc durant la Primera Guerra Mundial.
(Accés 21 de març de 2014)

Edu3.cat. La Marina Mercant a la Primera Guerra Mundial. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43879
En aquest capítol del programa radiofònic "En guàrdia" es presenta i s'analitza els esdeveniments que van tenir lloc al voltatnt de la Marina Mercant a la Primera Guerra Mundial.
(Accés 21 de març de 2014)

Historiata. Materials educatius. Ciències Socials, Geografia i Història. 
Blog amb recursos educatius, adreçat a alumnes i professorat, realitzat per Roderic Ortiz i Gisbert.
(Accés 21 de març de 2014).

ANC. Els fons de la Primera Guerra Mundial de l'Arxiu Nacional de Catalunya
http://anc.gencat.cat/ca/detall/article/Els-fons-de-la-Primera-Guerra-Mundial-de-lArxiu-Nacional-de-Catalunya
L’Arxiu Nacional de Catalunya custodia entre els seus documents dos dels principals fons per a l’estudi dels voluntaris catalans que van participar a la Gran Guerra. Són el fonsJoan Solé i Pla, i el fons Comitè de Germanor amb els Voluntaris Catalans.Enllaç a l’article de la Gran Enciclòpedia Catalana on es descriu aquest conflicte. L’article inclou un arbre de coneixement que enllaça a d’altres articles sobre el tema.
(Accés 21 de març de 2014).