Mapes

BBC HISTORY. http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/western_front/index_embed.shtml
(accés 19 de març de 2014) .  Mapa animat on es veuen, per ordre cronològic, els esdeveniments que van tenir lloc al front occidental.


THE MAP AS HISTORY. http://www.the-map-as-history.com/
Mapes de la Primera Guerra Mundial
http://www.the-map-as-history.com/maps/6-first-world-war.php
Mapes d'història amb finalitats educatives, aprovats pel Ministeri Nacional de França.
(accés 21 de març de 2014)

MAPS. THE FIRST WORLD WAR.
http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/maps/maps.htm
(accés 21 de març de 2014)